Spar dir dein Auto: Tobias Reith testet das Stadtmobil